evi background

Trivselsmåling: Vil du med til morgenbriefing?

Evi måler trivsel og stress løpende

Evi gir kunnskap og verktøy som støtter ledere, HR og medarbeidere i jobbhverdagen.

Målingen gjør det lettere å snakke om utfordringer i arbeidsmiljøet og bidrar til å forme en handlingsrettet kultur.

Det er enkelt å komme i gang med Evi, og det tar kun 5 minutter å besvare målingen.
evi icon

Enkel å bruke

Det er enkelt å komme i gang med Evi, og det tar kun 5 minutter å besvare målingen.

evi icon

Forskningsbasert

Målingen består av 15 evidensbaserede spørsmål om arbeidshverdagen.

evi icon

Måler ofte

Evi måler løpende – typisk 4-6 ganger i året. Dermed får dere et reelt bilde av både trivsel og stressrisiko, og dere kan løpende justere tiltakene ut i fra gjeldende behov.

evi icon

Anonym måling

Alle svar er anonyme og i tråd med GDPR. Som leder kan man få en samlet rapport hvis minimum 5 medarbeidere gjennomfører målingen.

Det er enkelt å komme i gang med Evi, og det tar kun 5 minutter å besvare målingen.
Det er enkelt å komme i gang med Evi, og det tar kun 5 minutter å besvare målingen.

Resultater umiddelbart

evi graphic

Inspirasjon til medarbeiderne

Medarbeiderne får mulighet til å jobbe med egen trivsel ved at de får tilgang til praktiske, nettbaserte verktøy.

Følg utviklingen

Medarbeiderne kan følge egen utvikling over tid. Dette gjør det mulig å reflektektere over hvilke tiltak som påvirker stres og trivsel hos den enkelte.

Evi støtter ledere og HR i hverdagen

Trening av HR og ledere

Trivsel oppstår ikke gjennom måling, men krever handling.

Evi inkluderer et introduksjonsprogram som setter ledere og HR i stand til å jobbe med resultatene og finne tiltak som kan styrke trivselen.

person

Rådgivning til stressrammede

Evi stiller en rekke rådgivere til disposisjon for de medarbeiderne som har økt risiko for stress.

Dermed sikres det at medarbeiderne blir tatt hånd om, også der det er vanskelig å løse situasjonen i samtaler med nærmeste leder.

Dashbord

I dashbordet får du en god oversikt over hvordan din avdeling trives og hvor der er risiko for stress.

Du kan følge din avdelings målinger over tid for å vurdere hvilke tiltak som har størst effekt på trivsel og stress hos dere.

person

Dette sier våre kunder

"Tidligere målte vi trivslen én gang i året i en stor undersøkelse. Dette gir imidlertid ikke noe godt mål på medarbeidernes stress- og trivselsnivå, ettersom dette kan endre seg markant i løpet av kort tid."

- Lene Boe, HR Manager, Ammeraal Beltech Modular

evi iconevi icon

Hva koster Evi

For å komme i gang med Evi er det en oppstartspris på 18.000 kroner. Prisen dekker oppsett, planlegging og en innledende workshop for ledere.

Ut over dette kommer et årligt gebyr som avhenger av antall medarbeidere som inngår i målingen. Se oversikten nedenfor over hvilke løsninger dere kan velge mellom.

Standard

Få kunnskap om trivsel og risiko for stress hos dere.

300 kr.

Årlig per medarbeider

evi icon

Trivselsmåling

evi icon

Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere

evi icon

Dashbord

Utvidet

Evi supplert med deres egne spørsmål.

500 kr.

Årlig per medarbeider

evi icon

Trivselsmåling

evi icon

Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere

evi icon

Dashbord

evi icon

Analyse av data

evi icon

Anbefalte tiltak

evi icon

Legg til egne spørsmål

evi icon

API grensesnitt

Komplett

Supplér Evi med trening og individuell coaching av ledere.

990 kr.

Årlig per medarbeider

evi icon

Trivselsmåling

evi icon

Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere

evi icon

Dashbord

evi icon

Analyse av data

evi icon

Anbefalte tiltak

evi icon

Legg til egne spørsmål

evi icon

API grensesnitt

evi icon

Heldagsseminar for ledere

evi icon

Statusmøter og handlingsplan for ledelse og HR

evi icon

Coaching av ledere (4 årlige møter per leder)

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor heter målingen Evi?

Det gjør den av flere grunner. Dels fordi målingen er evidensbaseret, dels fordi ordet ’evimeria’ betyr trivsel eller velvære på gresk. Videre gir det mening at ordet ’vi’ inngår i navnet, siden det er medarbeiderne i fellesskap som skaper trivsel på en arbeidsplass.

Kan vi endre spørsmålene?

Selve formålet med Evi er at vi med så få spørsmål som mulig og på en valid måte kan forutse risikoen for stress og graden av trivsel. Spørsmålene er forskningsbaserte og svarene legges inn i en avansert beregningsmodell. Hvis vi endrer på formuleringerne eller fjerner spørsmål, mister vi evidensen. Derfor kan man ikke endre spørsmålene.

Kan spørsmålene misforstås?

Det vil altid være en liten risiko for feiltolkning i enhver undersøkelse. For å minimere denne risikoen har vi valgt spørsmål som intermasjonal forskning viser at kan si noe om medarbeideres trivsel.

Hvorfor kaller dere det trivselsmåling, når Evi også måler risiko for stress?

Det gjør vi for å redusere kompleksiteten, men trivsel og stress henger tett sammen; eksempelvis vil en medarbeiders trivsel øke eller redusere risikoen for å utvikle stress. Med andre ord - jo bedre en medarbeider trives, jo mindre er sannsynligheten for at vedkommende utvikler negativt stress.

Kan man ikke utvikle stress hvis man trives?

Jo, en medarbeider kan godt trives på jobben, men likevel utvikle stress. På samme måte kan en medarbeider også trives dårlig på jobben uten nødvendigvis å bli stresset. Som regel er det imidlertid en tydelig sammenheng mellom trivsel og stress.

Hvorfor tar Evi kun for seg arbeidsrelaterte forhold?

Fordi det er her man som arbeidsgiver kan sette inn tiltak og gjøre en forskjell. Det er jo likevel slik at hvis at hvis en medarbeider ikke trives privat, vil det sannsynligvis vise seg i jobbsammenheng – og omvendt. Evi gir virksomhetens ledelse mulighet til å ta ansvar for det som skjer på jobben.

AS3 Copyright 2021